DAROVAT

Modernizace

Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže
na Náměstí Míru v Praze

pomozte nám se vzděláváním nové generace

Podpořte nás konkrétním darem, který bude sloužit studentům po mnoho let.
2001990850 banka Fio 2010
Přispět můžete na jednotlivé budovy, nebo na celý projekt modernizace. U uplatby použijte jeden z následujících variabilních symbolů (VS).
AG - VS 1905 (rok zakoupení první budovy a založení původního gymnázia)
KDM - VS 1910 (rok zakoupení třetí budovy pro ubytování sester, profesorů a schovanek)
obou budov - VS 1937 (rok první modernizace - tyto dary budou použity na zajištění stavby a související náklady obecně)
Dar je podle zákona 586/1992 sb., §15 odst. 1 poskytnut na účely náboženské pro registrované církve v souvislosti s předmětem činnosti Školských sester sv. Františka. Potvrzení o daru lze použít pro uplatnění odpočtu hodnoty daru ze základu daně podle uvedeného zákona.

Abychom Vám mohli potvrzení vystavit, prosím zašlete nám své jméno, adresu a údaje o platbě na email: ekonomka.osf@seznam.cz
Arcibiskupské gymnázium a Křesťanský domov mládeže poskytují studentům a studentkám komplexní vzdělání a výchovu. Jsou to nejen znalosti, a tedy rozvoj jejich intelektuálních schopností, ale také hodnoty jako zodpovědnost, pracovitost, spolupráce, odvaha, vytrvalost, vyváženost, otevřenost novým zkušenostem a schopnost reflexe a sebereflexe. Důležitou součástí rozvoje mladých lidí je úcta a kultivace duchovního rozměru života, bez ohledu na vyznání.

Obě instituce pomáhají rozvíjet novou generaci zaměstnanců, podnikatelů, veřejných činitelů a zodpovědných občanů i rodičů. To, o jaké vize a ideály se budou opírat, ovlivní kvalitu života nás všech. Společně AG a KDM vytváří prostor, ve kterém mají šanci vyrůst jedinečné talenty a osobnosti, které si uvědomují svou odpovědnost vůči komunitě a celé společnosti, ale také mají příležitost setkat se s Bohem.
Budovu na rohu Korunní ulice, Francouzské ulice a Náměstí Míru nechala postavit kongregace Školských sester sv. Františka už ve třicátých letech minulého století. Od počátku bylo jejím smyslem sloužit výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí, a tak je tomu i v současnosti. V jedné části sídlí Arcibiskupské gymnázium, ve druhé pak Křesťanský domov mládeže sv. Ludmily.

Dům si během 20. století prožil mnohé. Po válce jej komunisti zestátnili, k navrácení v rámci restitucí došlo v 90. letech. Právě v 90. letech pak v budově našly svůj domov obě instituce, jež zde nyní sídlí.

Zub času a nedostatek prostředků na důkladnější opravy se na budově podepisoval ve stále větší míře a kongregace Školských sester dlouho přemýšlela o rozsáhlejší modernizaci. Protože konečně nastaly podmínky, které tento krok umožňují, rozhodlo se o jeho realizaci.

Modernizace nemá být „jen“ pouhou opravou či technickým vylepšením, má přinést zásadní kvalitativní posun, který v sobě ponese řadu změn vnějších i vnitřních dispozic. Ambiciózním cílem tohoto střednědobého projektu není nic menšího, než vytvořit nejlepší místo křesťanského vzdělávání a výchovy.

Na konci projektu budou mít škola a domov mládeže moderní a člověku přívětivý prostor s výrazně vylepšeným technickým a podpůrným zázemím, mnohem víc se také otevře prostor pro podněty a spolupráci se subjekty zvenčí.

Modernizace se dotkne mnoha lidí. Jde zejména o děti a mladé lidi, kteří zde tráví čas, učitele a vychovatele, rodiče, ale i zřizovatele gymnázia. S těmi všemi budeme v rámci projektu úzce spolupracovat tak, aby výsledek všem přinesl radost a užitek.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat důležité informace takže budou k dispozici všem, kdo o ně budou mít zájem.


SM Baptista Nožková
provinciální představená Školských sester sv. Františka
crossmenu