DAROVAT

pomozte nám se vzděláváním nové generace

Podpořte nás konkrétním darem, který bude sloužit studentům a studentkám po mnoho let.

Chci přispět na

AG

KDM

CELÝ PROJEKT

2001990850/2010 (banka Fio)
Přispět můžete na jednotlivé budovy, nebo na celý projekt modernizace. U uplatby použijte jeden z následujících variabilních symbolů (VS).
AG - VS 1905 (rok zakoupení první budovy a založení původního gymnázia).
KDM - VS 1910 (rok zakoupení třetí budovy pro ubytování sester, profesorů a schovanek)
obou budov - VS 1937 (rok první modernizace - tyto dary budou použity na zajištění stavby a související náklady obecně).
Potvrzení o daru
Vaše dary pomohou i vám. Příspěvky, které nám posíláte, si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Jediné, co k tomu potřebujete, je potvrzení o daru, které vám rádi zašleme. Pokud jste vyplnili  formulář, zasíláme potvrzení automaticky na adresu, kterou jste nám uvedli. Nemusíte se o nic starat, je to naše povinnost a služba našim dárcům.
Smlouva o daru
Pokud namísto potvrzení o daru potřebujete darovací smlouvu, vyplňte formulář a připravíme Vám návrh smlouvy. 

Vaše dotazy zodpoví Edita Slunečková eko-asistentka@seznam.cz
Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?
Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Dar je podle zákona 586/1992 sb., §15 odst. 1 poskytnut na účely náboženské pro registrované církve v souvislosti s předmětem činnosti Školských sester sv. Františka.
crossmenu