DAROVAT

Modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže – aktuální informace 28. 1. 2022

Publikováno dne: 3. 2. 2022

Vzhledem k pokračující nejistotě, způsobené pandemií  Covid-19, i vzhledem k rostoucí inflaci, která se projevuje také v růstu cen práce a materiálu, musely Školské sestry sv. Františka přehodnotit plán realizace projektu Modernizace budov AG a KDM.

K dnešnímu dni se nepodařilo zajistit přesun školy do náhradní budovy v dohledném termínu. Potřebná jednání však stále pokračují.

Arcibiskupské gymnázium se podařilo zařadit do seznamu možných žadatelů o podporu z operačního programu IROP. O tuto dotaci může žádat pouze provozovatel (škola) nebo zřizovatel (AP), nikoli majitel budovy, tedy sestry. Arcibiskupství pražské přislíbilo škole při realizaci tohoto dotačního programu svou podporu. Školské sestry poskytnou v této etapě Modernizace potřebnou projektovou dokumentaci a veškerou nutnou součinnost.

Na základě uvedených skutečností  Školské sestry plánují realizovat projekt Modernizace obou budov v následujících etapách:

  1. Etapa: budova KDM, v budově AG sanace tělocvičny a nové toalety na rozhraní obou budov (zahájení v roce 2022)
  2. Etapa: v budově AG realizace dotačního programu IROP za podpory Arcibiskupství pražského
  3. Etapa: v budově AG realizace energetických opatření na základě získání dotace z výzvy OŽP v novém dotačním období
  4. Nová jídelna na dvoře AG

Děkujeme Vám, že s námi sdílíte starost a péči o budoucnost příštích generací.
Školské sestry sv. Františka

crossmenu