DAROVAT

Soutěž o logo projektu “Modernizace AG - KDM”

Publikováno dne: 14. 9. 2021

Ukažte svůj talent!

Arcibiskupské gymnázium společně s Křesťanským domovem mládeže u sv. Ludmily vyhlašují soutěž o návrh loga, které bude symbolem modernizace budov obou institucí. Zahájení modernizace je plánované na únor 2022.

Všichni účastníci, kteří postoupí do užšího výběru, získají věcnou cenu a také certifikát do svého osobního portfolia. První tři finalisté získají finanční odměnu ve výši 3000 Kč (za 1. místo), 2000 Kč (za 2. místo) a 1000 Kč (za 3. místo). 

Přihlaste se do soutěže, ukažte svůj talent a podpořte jedinečný projekt. Budovy Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže slouží svému účelu dlouhá léta. Současně chtějí reagovat na potřeby dnešní doby a vytvořit moderní prostor, zázemí pro vzdělávání, výchovu i duchovní rozvoj  osobností mladých lidí.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií  a studenty SŠ, VOŠ a VŠ do 26 let.

Každý může přihlásit maximálně tři soutěžní návrhy.

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž je dvoukolová:

 • první kolo proběhne od 14. září 2021 do 21. října 2021
  • 14. 9. vyhlášení soutěže
  • 15.10. uzávěrka přihlášek
  • 21.10. vyhlášení postupujících  návrhů na webu http://modernizace-ag-kdm.cz/ 
 • druhé kolo proběhne od  22.října do 3. listopadu 2021
  • 22. 10. zveřejnění postupujících návrhů, ze kterých bude veřejnost na facebooku moci hlasováním zvolit svého favorita. Návrh s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti.
  • 29. 10. ukončení hlasování veřejnosti v 12:00
  • 3. 11. v 17 hod - vyhlášení tří finalistů a absolutního vítěze, udělení věcných cen účastníkům 2. kola a udělení Ceny veřejnosti v Kavárně KDM

Kdo rozhodne o vítězi?

Z přihlášených návrhů budou vyloučeny ty, které nesplňují podmínky soutěže. Přijaté anonymizované návrhy budou předloženy porotě složené ze zástupců Arcibiskupského gymnázia, Křesťanského domova mládeže, Školských sester a odborného garanta, kterého společně určí AG a KDM.

21.října 2021 budou na webu http://modernizace-ag-kdm.cz/ vyhlášena jména účastníků, jejichž návrhy postupují do užšího výběru. 

Návrhy,  které  postoupily do užšího výběru, posoudí porota, vybere tři finalisty a určí jejich pořadí.

Návrhy postupující do užšího výběru budou také zveřejněny na facebooku https://www.facebook.com/modernizaceagakdm/, kde o nich bude moci veřejnost do 29. 10. do pravého poledne hlasovat. Návrh s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Pokud vítězný návrh s nejvyšším počtem hlasů ve veřejném hlasování nebude totožný s vítězným návrhem vybraným porotou, absolutním vítězem soutěže se stává návrh vybraný porotou. 

Soutěž bude slavnostně zakončena 3. listopadu 2021 v 17 hod. v prostorách Kavárny u sv. Ludmily u příležitosti vernisáže návrhů účastníků druhého kola, kde bude také vyhlášena a udělena Cena veřejnosti, budou představeni finalisté a vyhlášen absolutní vítěz soutěže. Zároveň budou všem účastníkům druhého kola předány věcné ceny.

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast v soutěži pošlou mailem vyplněnou přihlášku společně s návrhem a všemi  dalšími požadovanými přílohami  do 15. října 2021 na adresu hora@arcig.cz.

Pokud soutěžící podává více návrhů, musí každý z návrhů přihlásit zvlášť a poslat přihlášku se všemi povinnými přílohami v samostatném emailu. 

Zařazení návrhu do soutěže bude soutěžícímu potvrzeno emailem.

Povinné přílohy každé přihlášky (každého návrhu) 

 • logo v rozměru 15 x 15 cm (rozlišení minimálně 300dpi) a ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 x 1,5 cm. Návrh musí být předán ve formátu png. nebo jpeg.
 • Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku - viz formulář
 • Krátký popis loga včetně filosofie díla (co logo zobrazuje a co symbolizuje)

Návrh nesmí být očíslován, ani autorsky označen. Označení provede vyhlašovatel soutěže. 

Soutěžící svým podpisem na přihlašovacím formuláři  (u nezletilých současně podpis zákonného zástupce) dávají najevo svůj souhlas s podmínkami soutěže a bezplatným publikováním soutěžních prací. Dále soutěžící/zákonný zástupce soutěžícího svým podpisem na přihlašovacím formuláři souhlasí s tím, že v případě, že jeho návrh bude vyhlášen jako vítězný, může být používán jako logo projektu Modernizace AG - KDM, může být dále upravován, začleněn do jiného díla či sloužit v budoucnu jako inspirace pro nové logo.  Tímto nejsou dotčena autorská práva soutěžícího k jeho dílu.

Soutěžící dále svým podpisem na přihlašovacím formuláři stvrzuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé, a bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů bude ze soutěže vyloučen. 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat žádný ze soutěžních návrhů k realizaci.

Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody.

Jak má logo vypadat?

Návrh loga musí mít vztah k projektu “Modernizace AG - KDM”. Nesmí porušovat autorská práva jiných subjektů.

Logo bude sestávat z grafického symbolu a bude doplněno nápisem “www.modernizace-ag-kdm.cz”.

Logo může být v barevné nebo jednobarevné variantě.

Logo bude mít rozměr 15 x 15 cm, bude naskenováno v rozlišení minimálně 300dpi a bude použitelné i ve zmenšení na minimální rozměr 1,5 x 1,5 cm. Návrh musí být předán ve formátu png. nebo jpeg.

Návrh musí také brát v úvahu, že logo bude využito na webových stránkách, sociálních sítích, dokumentech, propagačních materiálech a předmětech. 

O projektu modernizace se více dozvíte na webu http://modernizace-ag-kdm.cz/
Naše poslání zjistíte a další inspiraci můžete hledat na:

Arcibiskupské gymnázium  www.arcig.cz

Křesťanský domov mládeže u Sv. Ludmily www.kdm.cz 

Školské sestry sv. Františka http://www.sestry-osf.cz/ 

Případné otázky směřujte na hora@arcig.cz 

crossmenu