DAROVAT

Modernizace

Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže
na Náměstí Míru v Praze

pomozte nám se vzděláváním nové generace

Podpořte nás konkrétním darem, který bude sloužit studentům po mnoho let.
DAROVAT
Arcibiskupské gymnázium a Křesťanský domov mládeže poskytují studentům a studentkám komplexní vzdělání a výchovu. Jsou to nejen znalosti, a tedy rozvoj jejich intelektuálních schopností, ale také hodnoty jako zodpovědnost, pracovitost, spolupráce, odvaha, vytrvalost, vyváženost, otevřenost novým zkušenostem a schopnost reflexe a sebereflexe. Důležitou součástí rozvoje mladých lidí je úcta a kultivace duchovního rozměru života, bez ohledu na vyznání.

Obě instituce pomáhají rozvíjet novou generaci zaměstnanců, podnikatelů, veřejných činitelů a zodpovědných občanů i rodičů. To, o jaké vize a ideály se budou opírat, ovlivní kvalitu života nás všech. Společně AG a KDM vytváří prostor, ve kterém mají šanci vyrůst jedinečné talenty a osobnosti, které si uvědomují svou odpovědnost vůči komunitě a celé společnosti, ale také mají příležitost setkat se s Bohem.
Budovu na rohu Korunní ulice, Francouzské ulice a Náměstí Míru nechala postavit kongregace Školských sester sv. Františka už ve třicátých letech minulého století. Od počátku bylo jejím smyslem sloužit výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí, a tak je tomu i v současnosti. V jedné části sídlí Arcibiskupské gymnázium, ve druhé pak Křesťanský domov mládeže sv. Ludmily.

Dům si během 20. století prožil mnohé. Po válce jej komunisti zestátnili, k navrácení v rámci restitucí došlo v 90. letech. Právě v 90. letech pak v budově našly svůj domov obě instituce, jež zde nyní sídlí.

Zub času a nedostatek prostředků na důkladnější opravy se na budově podepisoval ve stále větší míře a kongregace Školských sester dlouho přemýšlela o rozsáhlejší modernizaci. Protože konečně nastaly podmínky, které tento krok umožňují, rozhodlo se o jeho realizaci.

Modernizace nemá být „jen“ pouhou opravou či technickým vylepšením, má přinést zásadní kvalitativní posun, který v sobě ponese řadu změn vnějších i vnitřních dispozic. Ambiciózním cílem tohoto střednědobého projektu není nic menšího, než vytvořit nejlepší místo křesťanského vzdělávání a výchovy.

Na konci projektu budou mít škola a domov mládeže moderní a člověku přívětivý prostor s výrazně vylepšeným technickým a podpůrným zázemím, mnohem víc se také otevře prostor pro podněty a spolupráci se subjekty zvenčí.

Modernizace se dotkne mnoha lidí. Jde zejména o děti a mladé lidi, kteří zde tráví čas, učitele a vychovatele, rodiče, ale i zřizovatele gymnázia. S těmi všemi budeme v rámci projektu úzce spolupracovat tak, aby výsledek všem přinesl radost a užitek.

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat důležité informace takže budou k dispozici všem, kdo o ně budou mít zájem.


Petra Dominika Konečná
provinciální představená Školských sester sv. Františka
crossmenu