DAROVAT

Základní informace

Vlastník, pronajímatel a investor modernizace budovy Arcibiskupského gymnázia - Školské sestry sv. Františka.

Zřizovatel Arcibiskupského gymnázia - Arcibiskupství pražské.

Provozovatel budovy a nájemce - Arcibiskupské gymnázium.

Koncepce modernizace AG a KDM

Hlavní cíle Arcibiskupského gymnázia

 • Realizace vzdělávacího záměru zřizovatele a provozovatele AG.
 • Komunitní záměry provozovatele AG.
 • Koncepce ekonomické udržitelnosti záměrů provozovatele AG.

Hlavní cíle Křesťanského domova mládeže

 • Výchova středoškolské mládeže v křesťanském duchu s důrazem na rozvoj osobnosti.
 • Poskytování školských ubytovacích a stravovacích služeb.
 • Doplňující obchodní činnost zaměřená na rodiny s dětmi a křesťanská společenství, jejíž výnos je plně využit na podporu školské činnosti.

Základní rozhodnutí pro přípravu

 • Společné řešení obou souvisejících objektů na úrovni technické koncepce.
 • Koordinace časového plánu realizace.
 • Oddělené financování dvou staveb.
 • Využití možnosti dotace Operačního programu Životního prostředí č. 5 Snížení energetické náročnosti budovy.
 • Zpracování Studie proveditelnosti pro stanovení základní technické koncepce, struktury obou staveb a odhad investičních nákladů.
 • Konzultace koncepce s oběma provozovateli objektů (AG, KDM).

Základní otázky

Hlavní důvody k modernizaci obou objektů

Současný stav objektů, aktuální technický stav, technické vybavení, jeho úroveň (i z hlediska platných předpisů), koncepce užívání a další.

AG a jeho specifika - prostředí učeben, využití a potenciál „technických“ podlaží, dvorního trakt a jeho, speciální učebny, IT technika, interní síť (a následné vybavení)…

Proč je potřebné a účelné provádět modernizaci obou objektů souběžně, alespoň částečně souběžně?

Společně využívané prostory a vybavení:

 • Kuchyně a jídelna.
 • Elektrická energie.
 • Dvorní trakt.

Výsledky Studie proveditelnosti

Koncepce a technické řešení modernizace objektů AG a KDM

Stanovena technická koncepce modernizace obou objektů, včetně podrobné struktury.

Strukturální členění projektu respektuje:

 • Členění na dva objekty – AG a KDM.
 • Členění každého objektu na část s dotační podporou a část bez dotační podpory.
 • Koordinované řešení částí staveb s vazbami na oba objekty - vytápění, příprava teplé vody, napájení elektrickou energií, kuchyně a její zázemí, jídelna a další.
 • Investiční náklady členěny s podrobností na základní dílčí části objektů, uspořádány samostatně pro AG a samostatně pro KDM, s rozdělením na dotovanou a nedotovanou část příslušného objektu.
 • Plán organizace výstavby a plán financování bude zpracován v návaznosti na projekt.
crossmenu