DAROVAT

Modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže – aktuální informace k 24. 11. 2021

Publikováno dne: 24. 11. 2021

Školské sestry sv. Františka, které zajišťují projekt na modernizaci budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže, děkují za podporu široké laické i odborné veřejnosti. 

“Výsledkem modernizace bude vzdělávací centrum, které má potenciál stát se také místem studentských konferencí na mezinárodní úrovni, ale i prostorem pro komunitní setkávání s veřejností. Stavíme pro mládež a pro budoucnost.” říká provinciální představená Školských sester sv. Františka, Petra Dominika Konečná. 

Vzhledem k ekonomické situaci na stavebním trhu musely investorky  přehodnotit původně plánovaný postup a posunout zahájení stavby na druhou polovinu roku 2022. 

Celému projektu by významně pomohla možnost pronájmu budovy pro gymnázium na jeden až dva roky. To by znamenalo úsporu prostředků na stavbu  a zároveň by tak bylo možné realizovat dotační opatření do konce roku 2023.

Nynější nejistá situace, související s  pandemií způsobuje růst cen práce i materiálu, a hovoří tedy spíše proti zahájení tak rozsáhlého projektu. Školské sestry však věří, že realizace tohoto záměru, je v zájmu široké veřejnosti a že najdou podporu i na straně manažerů a majitelů velkých firem, kteří vidí ve výchově budoucí generace naději pro celou společnost. 

Celkové náklady na rekonstrukci jsou vyčísleny na 450 milionů korun. Dvě třetiny těchto nákladů pokryjí bankovní a nebankovní úvěry, dotace a příjmy z restitučních náhrad. Třetinu rozpočtu pak tvoří předpokládané příspěvky od dárců, které  umožní realizovat modernizaci v plném rozsahu a v potřebné kvalitě. 

“Věříme, že dobro má trvalý charakter a přesahuje nás, že je trvale udržitelné. Rády bychom proto tuto stavbu darovaly mladým lidem, jejich výchově a vzdělání. Jsou to oni, kdo budou vytvářet něco dobrého, budoucnost naší krásné země. Věříme, že během modernizace vznikne místo pro kvalitní vzdělávání a také prostor „domova“, útulného bydlení uprostřed rušné Prahy. Věříme, že dobro je „nakažlivé“ a rychle se šíří! Děkujeme za Vaši podporu a pomoc.“ dodává provinciální představená Školských sester sv.Františka, Petra Dominika Konečná.

Přispět na modernizaci budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže může kdokoliv a vítán je každý příspěvek. 

Číslo účtu: 2001990850/2010  více zde http://modernizace-ag-kdm.cz/dar/

crossmenu